Προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών για ενήλικες

Προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών για ενήλικες

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε προτεινόμενα προγράμματα σπουδών για ενήλικες, τα οποία καλύπτουν τα επίπεδα από εντελώς αρχάριους (Pure beginners) μέχρι και C2.

Τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών παρέχονται από τη Gnosis Assessment ως βοηθητικό υλικό για όσους συνεργάτες επιθυμούν υποστήριξη στο εκπαιδευτικό τους έργο και μπορούν να τους βοηθήσουν να ενισχύσουν την ποιότητα του μαθήματος ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών τους.

Τα προγράμματα μπορούν να συνδυαστούν με προτεινόμενα εκπαιδευτικά υλικά που μπορείτε να βρείτε εδώ.

 1. TIE Teaching Plan for Pure Beginners (Group Lessons)
 2. TIE Teaching Plan Pure Beginners (1 to 1 Lessons)
 3. TIE Teaching Plan False Beginners 8 months (Group Lessons)
 4. TIE Teaching Plan False Beginners 6 months (1 to 1 Lessons)
 5. TIE Teaching Plan False Beginners (1 to 1 Lessons)
 6. TIE Teaching Plan A2+ Students (Group Lessons)
 7. TIE Teaching Plan A2+ Students (1 to 1 Lessons)
 8. TIE Teaching Plan B1 Students (Group Lessons)
 9. TIE Teaching Plan B1 Students (1 to 1 Lessons)
 10. TIE Teaching Plan A1-B1 + elearning platform
 11. TIE Teaching Plan B1-B2 + elearning platform
 12. TIE Teaching Plan C1-C2 + elearning platform

*Τα παραπάνω προγράμματα σπουδών δεν αποτελούν υποχρεωτικό οδηγό ως προς την αποτελεσματική προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤΙΕ.