Επιδοτούμενο Πρόγραμμα για καθηγητές/τριες: Δωρεάν εξετάσεις ΤΙΕ με δυνατότητα ένταξης στο Πανελλήνιο Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών ΤΙΕ

Αγαπητοί συνεργάτες,

H Gnosis Assessment ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος:

 1. Στόχοι του προγράμματος

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για καθηγητές & καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας οι οποίοι:

  1. Επιθυμούν να γνωρίσουν εμπειρικά τις εξετάσεις ΤΙΕ μέσω μίας ΔΩΡΕΑΝ εξέτασης για τους ίδιους,
  2. Επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να ενταχθούν στο Πανελλήνιο Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ,
  3. Επιθυμούν να διασυνδεθούν με συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment με στόχο την απασχόληση και στελέχωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού σε αυτά.

  Δομή του προγράμματος

  1η φάση: ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας στις 30 Ιουνίου στις πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα & Ξάνθη.

  2η φάση (προαιρετική): Εκπαίδευση & Πιστοποίηση καθηγητών/καθηγητριών αγγλικής γλώσσας και ένταξη τους στο Πανελλήνιο Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ.

  3η φάση ( Προϋπόθεση η συμμετοχή στη 2η φάση ): Διασύνδεση με τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment.

  *Οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή μόνο στη 1η φάση, με δυνατότητα εγγραφής στη 2η φάση σε μεταγενέστερη περίοδο.

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε καθηγητές/τριες Αγγλικής γλώσσας που είναι:

  1. Πτυχιούχοι Αγγλικής φιλολογίας με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή
  2. Κάτοχοι πιστοποιητικού Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2 με επάρκεια διδασκαλίας, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 3ετή εμπειρία διδασκαλίας αγγλικών.

  Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  1η φάση: Δωρεάν εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας

  Στόχος του προγράμματος

  • Η προσωπική & εμπειρική γνωριμία των εξετάσεων ΤΙΕ για κάθε καθηγητή/καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας,
  • Η έκδοση κανονικού πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου γλωσσομάθειας για κάθε επιτυχόντα σε 30-45 ημέρες.

  Πόσο κοστίζει

  ΔΩΡΕΑΝ. Η συμμετοχή στις εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη Gnosis Assessment.

  Πότε και που θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις

  Οι εξετάσεις ΤΙΕ για καθηγητές/καθηγήτριες αγγλικής γλώσσας θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιουνίου 2019 στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Λάρισα & Ξάνθη.

  Υλοποίηση του προγράμματος

  • Δήλωση συμμετοχής ,
  • Παρακολούθηση του online σεμιναρίου (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση) που θα αποσταλεί στους συμμετέχοντες,
  • (Προαιρετικά) Συμμετοχή σε webinars μικρής διάρκειας για επίλυση αποριών (ημερομηνίες διεξαγωγής webinars: 12/6, 13/6 και 14/06, 11:00-12:00).

  Δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου 2019.

  Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.

  2η φάση: Εκπαίδευση & Πιστοποίηση καθηγητών/καθηγητριών αγγλικής γλώσσας και ένταξη τους στο Πανελλήνιο

  Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ

  Στόχος του προγράμματος

  1. Η εκπαίδευση & πιστοποίηση των συμμετεχόντων και η ένταξή τους στο Πανελλήνιο Σώμα Πιστοποιημένων Καθηγητών/Καθηγητριών ΤΙΕ ,
  2. Η απασχόληση και στελέχωση θέσεων καθηγητών/καθηγητριών σε συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment.

  Πόσο κοστίζει

  Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης για καθηγητές/καθηγήτριες ορίζεται στα 80€. Το ποσό αφορά το κόστος των βιβλίων, του εκπαιδευτικού υλικού και των εξόδων αποστολής ενώ το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τη Gnosis Assessment.

  Ημερομηνία Διεξαγωγής

  Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης θα διεξαχθεί τον Ιούλιο 2019. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία.

  Υλοποίηση του προγράμματος

  • Συμμετοχή στην 1η φάση του προγράμματος
  • Καταβολή του κόστους εκπαίδευσης (80€)
  • Παραλαβή των βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού μέσω Courier
   • TIE handbook A1-B1 & B2-C2
   • Book “Setting up your TIE Skills A1-B1”
   • Book “Building up your TIE Skills B1-B2”
   • Book “Mastering your TIE Skills C1- C2”
  • Παρακολούθηση δύο (2) online webinars επιμόρφωσης (ημερομηνίες διεξαγωγής webinars: 11/07 & 12/07 και 16/07 & 17/07, 11:00-14:00).
  • Παράδοση εργασίας,
  • Απονομή Πιστοποίησης και διασύνδεση με τα συνεργαζόμενα εκπαιδευτήρια της Gnosis Assessment.

  Δηλώσεις συμμετοχής έως 18 Ιουνίου 2019.

  Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ.