Περιγραφή εξετάσεων Α1-Β1

Εξετάσεις TIE Α1-Β1

Οι εξετάσεις TIE A1-B1 αποτελούνται από 2 μέρη:

1) Προφορική Εξέταση ΤΙΕ (Spoken ΤΙΕ Exam)
2) Γραπτή Εξέταση ΤΙΕ (Written ΤΙΕ Exam)

Γραπτή Εξέταση ΤΙΕ (Written TIE Exam)

Οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν 2 δοκιμασίες:

 • Να συμπληρώσουν μία φόρμα / ερωτηματολόγιο απαντώντας σε σύντομες ερωτήσεις
 • Να γράψουν ένα συνεχές κείμενο για: Note/postcard, letter/email ή short story.

Συνολική διάρκεια: 50 λεπτά

Επιτρέπεται η χρήση μονόγλωσσου Αγγλο-αγγλικού λεξικού

Προφορική Εξέταση ΤΙΕ (Spoken TIE Exam)

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γκρουπ των 2 (ή 3 υποψηφίων σε περίπτωση μονού αριθμού εξεταζόμενων).

 • Διάρκεια εξέτασης 2 υποψηφίων: 20 λεπτά
 • Διάρκεια εξέτασης 3 υποψηφίων: 30 λεπτά

Τα 2 μέρη της εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον κάθε υποψήφιο και διεξάγονται την ίδια ημέρα.

Προετοιμασία υποψηφίων

Για τις εξετάσεις ΤΙΕ A1-B1, ο υποψήφιος πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία:

 1. Investigation: Ο υποψήφιος ετοιμάζει μια έρευνα σε ένα θέμα της επιλογής του
 2. Book: Ο υποψήφιος διαβάζει ένα βιβλίο ή graded reader της επιλογής του στα αγγλικά

Τα 2 παραπάνω tasks αποτελούν το υλικό του Logbook του υποψηφίου (δείτε δείγματα Investigation & Book εδώ).

Logbook

Το Logbook είναι ο φάκελος/ντοσιέ ο οποίος περιέχει όλο το προετοιμασμένο υλικό (δηλαδή το Investigation και το Book), το οποίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά την ημέρα των εξετάσεων.

H χρήση του Logbook στο κάθε μέρος της εξέτασης Α1-Β1 γίνεται ως εξής:

 • Προφορική Εξέταση
  • Παρουσίαση & συζήτηση του Investigation του κάθε υποψηφίου
  • Παρουσίαση & συζήτηση του Book του κάθε υποψηφίου
 • Γραπτή Εξέταση

Διευκρινήσεις

 • Το Logbook δεν βαθμολογείται ως προς την δομή & την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.
 • Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το Logbook και με τα 2 tasks (Investigation & Book) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση.

Υποψήφιοι με Ειδικές Ικανότητες

Οι εξετάσεις TIE – Test of Interactive English προσφέρουν μία εξειδικευμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες.

Οι υποψήφιοι με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα, κ.ά. έχουν δικαίωμα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος απαντάει στα θέματα υπαγορεύοντας στον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τις απαντήσεις του υποψήφιου. Δείτε περισσότερα εδώ.

Δομή Εξετάσεων TIE A1-B1

TIE Α1-Β1 Spoken Exam (Speaking & Listening)

Στάδιο Δραστηριότητα Περιγραφή Χρόνοι
1. Personal Introductions Συστάσεις, ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών Ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει τον εαυτό του και απαντά σε προσωπικές ερωτήσεις του Εξεταστή. 4 λεπτά (για 2 υποψήφιους)
5-6 λεπτά (για 3 υποψήφιους)
2. Investigation (Prepared) Παρουσίαση και συζήτηση των investigations (όλοι οι υποψήφιοι) Ο κάθε υποψήφιος παρουσιάζει το investigation του και απαντά σε ερωτήσεις του Εξεταστή και του συνυποψήφιου του. 5-6 λεπτά (για 2 υποψήφιους)
8-9 λεπτά (για 3 υποψήφιους)
3. The Book (Prepared) Παρουσίαση και συζήτηση του Book/graded reader (όλοι οι υποψήφιοι) Ο κάθε δύο υποψήφιος παρουσιάζει το Book του και απαντά σε ερωτήσεις του Εξεταστή και του συνυποψήφιου του. 5-6 λεπτά (για 2 υποψήφιους)
8-9 λεπτά (για 3 υποψήφιους)
4. Talking about photos (Spontaneous) Ο κάθε υποψήφιος μιλάει για μία φωτογραφία που του δίνεται και απαντάει σε σχετικές ερωτήσεις Οι υποψήφιοι μιλούν σχετικά με μια εικόνα και απαντάνε στις ερωτήσεις του Εξεταστή. 3-4 λεπτά (για 2 υποψήφιους)
5-6 λεπτά (για 3 υποψήφιους)
Συνολική διάρκεια εξέτασης 17-20 λεπτά (για 2 υποψήφιους)
26-30 λεπτά (για 3 υποψήφιους)

TIE A1-B1 Written Exam (Reading & Writing)

Δραστηριότητα Περιγραφή Ενδεικτικοί Χρόνοι
1. Prepared Writing Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει μια φόρμα που περιλαμβάνει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Η φόρμα χωρίζεται σε 3 μέρη και τα ερωτήματα ζητούν παραγωγή μιας λέξης ή φράσης, καθώς και παραγωγή ολοκληρωμένων προτάσεων-νοημάτων. 25 λεπτά
2. Spontaneous Writing Ο υποψήφιος καλείται να επιλέξει μεταξύ των 2 επιλογών που του δίνονται και να γράψει ένα κείμενο (letter, email, postcard ή note, short story). Τα κείμενα που ζητούνται έχουν φιλικό, ανεπίσημο ύφος και αφορούν σε θέματα καθημερινού ενδιαφέροντος. Έκταση κειμένων ανά επίπεδο: A1: 40-70 λέξεις A2: 60-100 λέξεις B1: 90-150 λέξεις 25 λεπτά
Συνολική διάρκεια εξέτασης 50 λεπτά

Δείτε δείγματα των εξετάσεων ΤΙΕ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη Δομή της εξέτασης Α1-Β1 στο Υποστηρικτικό Υλικό.