Υποψήφιοι με ειδικές ικανότητες

ΤΙΕ – Οι πιο φιλικές εξετάσεις Αγγλικών για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες

Οι εξετάσεις TIE – Test of Interactive English προσφέρουν μία εξειδικευμένη και ειδικά σχεδιασμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης για υποψήφιους με ειδικές ικανότητες.

Η συγκεκριμένη διαδικασία γραπτής εξέτασης απευθύνεται σε άτομα που δυσκολεύονται να αποτυπώσουν τις σκέψεις τους σε γραπτό κείμενο, όπως άτομα με δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαναγνωσία, κινητικά προβλήματα κ.α.

Οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι έχουν την δυνατότητα ατομικής γραπτής εξέτασης με βοήθεια γραφέα της Gnosis Assessment. Στη συγκεκριμένη διαδικασία, ο υποψήφιος απαντάει στα θέματα υπαγορεύοντας στον γραφέα, ο οποίος καταγράφει τις απαντήσεις του υποψήφιου.

Οι υποψήφιοι με ειδικές ικανότητες μπορούν να κάνουν την αίτηση συμμετοχής τους στις εξετάσεις πατώντας εδώ.

*Η διαδικασία εξέτασης με γραφέα είναι διαθέσιμη για τις δια ζώσης εξετάσεις ΤΙΕ. Στις εξετάσεις ΤΙΕ online, οι υποψήφιοι δικαιούνται επιπλέον 20 λεπτά στο χρόνο της Γραπτής Εξέτασης.