Δείτε δείγματα των εξετάσεων ΤΙΕ, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τη Δομή της εξέτασης B2-C2 στο Υποστηρικτικό Υλικό.