Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Αποτελέσματα – Βεβαιώσεις – Πιστοποιητικά

Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 30 ημέρες μετά την ημερομηνία εξέτασης (λόγω της πανδημίας COVID-19, τα αποτελέσματα ενδέχεται να εκδοθούν έως και 15 ημέρες αργότερα).

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων/καθηγητών ενημερώνονται για τα αποτελέσματά τους από το εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους, στους οποίους κοινοποιούνται τα αποτελέσματα μέσω του Gnosis Portal.
 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι λαμβάνουν ενημερωτικό e-mail (αποστέλλεται στο email που δηλώθηκε στην αίτηση συμμετοχής), μέσω του οποίου ενημερώνονται να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο της Gnosis Assessment ώστε να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους τηλεφωνικά.

Η διαδικασία έκδοσης των πιστοποιητικών ξεκινά αυτόματα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και δεν απαιτείται κάποια ενέργεια από εκπαιδευτήρια/καθηγητές/υποψήφιους.
*Για τους υποψήφιους που έχουν δικαίωμα χρήσης Resit ή Second Chance, το πιστοποιητικό τους δεν εκδίδεται μέχρι την ημερομηνία λήξης της προσφοράς. Εάν δικαιούστε Resit ή Second Chance και επιθυμείτε την έκδοση πιστοποιητικού χωρίς την χρήση Resit ή Second Chance, τότε:

 • οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων/καθηγητών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
 • οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο vivi@tieexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλη εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικού, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Τα πιστοποιητικά αποστέλλονται 10 ημέρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
*Για τα πιστοποιητικά που εκδίδονται κατόπιν απόρριψης της χρήσης Resit ή Second Chance, ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να υπερβεί το χρονικό περιθώριο των 30 ημερών. Ο χρόνος έκδοσης και αποστολής αυτών των πιστοποιητικών ξεκινά από την ημερομηνία απόρριψης της χρήσης Resit ή Second Chance.

Α) Αναβαθμολόγηση (Appeal against assessment decision)
Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν αποτέλεσμα και επιθυμούν αναβαθμολόγηση του αποτελέσματός τους, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για α) Αναβαθμολόγηση Stage 1 και β) Αναβαθμολόγηση Stage 2.
Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 40 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email, συνοδευόμενο από έκθεση αιτιολόγησης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δικαιώνει τον υποψήφιο, το κόστος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται.
*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς για αίτημα αναβαθμολόγησης (σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από φόρμα εξουσιοδότησης τρίτου). Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους, χωρίς φόρμα εξουσιοδότησης.

Α1) Αναβαθμολόγηση – Stage 1: Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα Αναβαθμολόγησης Stage 1 (Appeal against assessment decision – Stage 1) εντός 30 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασής του. Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Αναβαθμολόγησης,
 • να καταβάλει το ποσό των 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που επιθυμεί αναβαθμολόγηση (40€ για την προφορική ή γραπτή εξέταση / 80€ και για τα δύο μέρη) σε έναν από τους διαθέσιμους λογαριασμούς της Gnosis Assessment,
 • να στείλει τη φόρμα με email στο compliance@gatehouseawards.org.

Α2) Αναβαθμολόγηση – Stage 2: Εάν ένας υποψήφιος λάβει το αποτέλεσμα της Αναβαθμολόγησης Stage 1 και δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόφαση, τότε έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει (εντός 30 ημερών από την έκδοση της Αναβαθμολόγησης Stage 1) σε αίτημα Αναβαθμολόγησης Stage 2 (Appeal against assessment decision – Stage 2), όπου η απόδοσή του επαναξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή (independent reviewer). Στην περίπτωση αυτή o υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Αναβαθμολόγησης,
 • να καταβάλει το ποσό των £350 (λίρες Αγγλίας) μέσω Paypal στο accounts@gatehouseawards.org (αναγράφοντας τον κωδικό υποψηφίου του),
 • να στείλει τη φόρμα και το καταθετήριο με email στο vivi@tieexams.gr.

Β) Έφεση (Appeal due to malpractice ή DNF)
Οι υποψήφιοι που δεν λαμβάνουν αποτέλεσμα λόγω malpractice ή DNF, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα για α) Έφεση Stage 1 και β) Έφεση Stage 2.
Η διαδικασία έκδοσης απόφασης διαρκεί περίπου 40 ημέρες και το αποτέλεσμα ανακοινώνεται μέσω email, συνοδευόμενο από έκθεση αιτιολόγησης. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της αξιολόγησης δικαιώνει τον υποψήφιο, το κόστος αναβαθμολόγησης επιστρέφεται.
*Οι υποψήφιοι που δήλωσαν συμμετοχή στις εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν σε αυτούς για αίτημα έφεσης (σε αυτή την περίπτωση, το αίτημα θα πρέπει να συνοδεύεται από φόρμα εξουσιοδότησης τρίτου). Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους, χωρίς φόρμα εξουσιοδότησης.

Β1) Έφεση – Stage 1: Ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα Έφεσης Stage 1 (Appeal due to malpractice/DNF – Stage 1) εντός 30 ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξέτασής του. Ο υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Έφεσης,
 • να καταβάλει το ποσό των £100 (λίρες Αγγλίας) μέσω Paypal στο accounts@gatehouseawards.org (αναγράφοντας τον κωδικό υποψηφίου του),
 • να στείλει τη φόρμα με email στο compliance@gatehouseawards.org.

Β2) Έφεση – Stage 2: Εάν ένας υποψήφιος λάβει το αποτέλεσμα της Έφεσης Stage 1 και δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόφαση, τότε μπορεί να προχωρήσει (εντός 30 ημερών από την έκδοση της Έφεσης Stage 1) σε αίτημα Έφεσης Stage 2 όπου η απόδοσή του επαναξιολογείται από ανεξάρτητο αξιολογητή (independent reviewer). Στην περίπτωση αυτή o υποψήφιος θα πρέπει:

 • να συμπληρώσει τη φόρμα Έφεσης,
 • να καταβάλει το ποσό των £350 (λίρες Αγγλίας) μέσω Paypal στο accounts@gatehouseawards.org (αναγράφοντας τον κωδικό υποψηφίου του),
 • να στείλει τη φόρμα με email στο compliance@gatehouseawards.org.

Για αίτηση επανέκδοσης πιστοποιητικού, οι υποψήφιοι/εκπαιδευτήρια θα πρέπει να προβούν αρχικά σε κατάθεση 30€ και στη συνέχεια να αποστείλουν μέσω email στο vivi@tieexams.gr τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ημερομηνία εξέτασης, πόλη εξέτασης) καθώς και το παραστατικό της κατάθεσης. Η διάρκεια έκδοσης και αποστολής του νέου πιστοποιητικού διαρκεί περίπου 10 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης.
*Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν σε εξετάσεις μέσω εκπαιδευτηρίου/καθηγητή θα πρέπει να απευθυνθούν στο εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι μπορούν να κάνουν την διαδικασία μόνοι τους.
*Δυνατότητα επανέκδοσης πιστοποιητικού έχουν οι υποψήφιοι με πιστοποιητικά TIE (Gatehouse Awards). Για πιστοποιητικά ΤΙΕ που εκδόθηκαν από το ACELS δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα επανέκδοσης.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης του αποτελέσματος τους (ηλεκτρονική αποστολή) πριν την παραλαβή του πιστοποιητικού τους.

 • Οι υποψήφιοι εκπαιδευτηρίων/καθηγητών θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτήριο/καθηγητή τους για την υλοποίηση της διαδικασίας.
 • Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν email στο vivi@tieexams.gr με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημερομηνία εξέτασης, Πόλης εξέτασης).

*Σε περίπτωση έκδοσης βεβαίωσης αποτελέσματος, κάθε δικαίωμα προσφοράς παύει να ισχύει.

Εάν επιθυμείτε την έκδοση βεβαίωσης γνησιότητας (συμπεριλαμβάνεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) του πιστοποιητικού σας, τότε θα πρέπει να μας αποστείλετε μέσω email τα παρακάτω:

 • Φωτοτυπία του πιστοποιητικού σας
 • Φωτοτυπία της ταυτότητάς σας

Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα ή σε φωτογραφία καλής ποιότητας (κακής ποιότητας φωτογραφίες θα απορρίπτονται). Τα παραπάνω θα πρέπει να αποσταλούν με email στο: vivi@tieexams.gr, όπου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία αποστολής (παραλήπτης, διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ, τηλέφωνο) και ο επιθυμητός αριθμός βεβαιώσεων και φωτοαντιγράφων. Τα έγγραφα σας αποστέλλονται με courier (ACS) και τα έξοδα αποστολής βαρύνουν τον παραλήπτη. *Βεβαιώσεις γνησιότητας εκδίδονται μόνο κατόπιν παραλαβής του πιστοποιητικού από τον υποψήφιο.

Η Gnosis Assessment Hellas δεν αναλαμβάνει μεταφράσεις πιστοποιητικών. Για επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών προς κάθε νόμιμη χρήση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο υπουργείο εξωτερικών ή σε δικηγορικό γραφείο.

Ποιο είναι το ποσοστό επιτυχίας στις εξετάσεις TIE;
Στις εξετάσεις ΤΙΕ δεν υπάρχει ποσοστιαία βαθμολογία και αντίστοιχα “pass mark”. Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σύμφωνα με τους περιγραφητές του CEFR και τους απονέμεται βαθμός (και αντίστοιχα πιστοποίηση) ανάλογος της επίδοσής τους.

Πως υπολογίζεται η τελική βαθμολογία σε κάθε μέρος της εξέτασης;
Η τελική βαθμολογία του κάθε μέρους της εξέτασης (Προφορική/Γραπτή Εξέταση) προκύπτει από το μέσο όρο 6 διαφορετικών βαθμών, οι οποίοι αντιστοιχούν στα 6 κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιεί το TIE.

Ποιος είναι ο ρόλος του ‘+’ στη βαθμολογία;
Οι ‘+’ βαθμοί (π.χ. B2+, C1+) αποτελούν τα ενδιάμεσα επίπεδα μεταξύ των βασικών επιπέδων γλωσσομάθειας. Ως προς το αποτέλεσμα, οι ‘+’ βαθμοί βοηθούν τον υποψήφιο να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα καθώς η διαφορά μισού επιπέδου (‘+’) μεταξύ των βαθμολογιών στρογγυλοποιείται αυτόματα υπέρ του υποψηφίου.

Παράδειγμα Προφορικού Βαθμού
 • Aural reception: C1
 • Interaction: C1
 • Communicative Effectiveness: B2+
 • Grammatical Accuracy: B2+
 • Lexical range: B2+
 • Phonological Control: C1
 • Συνολικός Προφορικός Βαθμός: C1

Πως υπολογίζεται το τελικό επίπεδο πιστοποίησης που απονέμεται;
Το τελικό επίπεδο πιστοποίησης που απονέμεται στον υποψήφιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμολογιών της Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης. Ακολουθούν 4 παραδείγματα τελικής πιστοποίησης:

Παράδειγμα 1: Ίδιο επίπεδο βαθμολογιών Προφορικής και Γραπτής Εξέτασης.
 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: C2
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: C2

Παράδειγμα 2: Διαφορά μισού επιπέδου (+) μεταξύ των βαθμολογιών της Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης στρογγυλοποιείται προς το υψηλότερο επίπεδο.
 • Προφορικά: C1+
 • Γραπτά: C2
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: C2

Παράδειγμα 3: Διαφορά μεγαλύτερη από ένα επίπεδο μεταξύ των βαθμολογιών της Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης στρογγυλοποιείται στο ενδιάμεσο επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος επέδειξε ικανότητες αυτού του επιπέδου σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης.
 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2+ (ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: C1

Παράδειγμα 4: Διαφορά μεγαλύτερη από ένα επίπεδο μεταξύ των βαθμολογιών της Γραπτής και Προφορικής Εξέτασης οδηγεί σε πιστοποίηση του χαμηλότερου επιπέδου που πέτυχε ο υποψήφιος σε ένα από τα δύο μέρη της εξέτασης εφόσον δεν κατάφερε να επιδείξει ικανότητες του ενδιάμεσου αμέσως υψηλότερου επιπέδου.
 • Προφορικά: C2
 • Γραπτά: Β2 (ο υποψήφιος είναι στο Β2 επίπεδο αλλά δεν επέδειξε ικανότητες / γνώσεις του αμέσως επόμενου επιπέδου, δηλ. του C1)
 • Επίπεδο Πιστοποίησης: Β2

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις περιπτώσεις τελικών επιπέδων πιστοποίησης σύμφωνα με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς βαθμολογιών στα δύο μέρη της εξέτασης.

Προφορικός συνολικός βαθμόςΓραπτός συνολικός βαθμόςΤελικό επίπεδο πιστοποίησης
B2B1+B2
B2B1B1
C1+B2B2
C1+B2+C1
C1B2B2
C1B2+C1
C2B2B2
C2B2+C1
C2C1C1
C2C1+C2
C2+C1+C2
C2+C1C1
Επεξήγηση βαθμολογιών Fail & DNF

Για τα επίπεδα Β2-C2

Fail: Ο υποψήφιος λαμβάνει Fail όταν κατατάσσεται κάτω από B1 σε ένα ή περισσότερα κριτήρια του γραπτού/προφορικού μέρους της εξέτασης, ανεξαρτήτως από τη βαθμολογία του στα υπόλοιπα κριτήρια.
*Παράδειγμα: αν ο υποψήφιος παρήγε κείμενο που δεν απαντάει στην ερώτηση του θέματος (“off topic”), θα λάβει FAIL στα κριτήρια του Visual Reception και Τask Αchievement, άρα ο τελικός βαθμός του θα είναι FAIL.

DNF (Did Not Fulfill Requirements)

 1. Προφορικό: Ο υποψήφιος δεν παρουσίασε Logbook με όλα τα απαραίτητα tasks (Investigation/Book/News Story).
 2. Προφορικό: Ο υποψήφιος παρουσίασε News Story το οποίο ήταν παλαιότερο από 6 μήνες.
 3. Γραπτό: Ο υποψήφιος δεν επιχείρησε να απαντήσει στο γραπτό θέμα, είτε στο WT1 (prepared) είτε στο WT2 (spontaneous) ή και στα δύο).
 4. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου περιείχε λιγότερες από 100 λέξεις.
 5. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου στο WT1 (prepared) δεν ήταν δική του (αυθεντική) και κάλυπτε μεγάλο μέρος της συνολικής γραπτής απάντησης (συνήθως στο μέρος της περίληψης).
 6. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου στο WT2 (spontaneous) δεν πληροί τις προδιαγραφές αυθεντικότητας και το αποτέλεσμα της αξιολόγησης θεωρείται μη έγκυρο. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος δικαιούται επανεξέταση στο γραπτό μέρος.

 

Για τα επίπεδα A1-B1

Fail: Ο υποψήφιος κατατάχθηκε κάτω από A1 σε ένα ή περισσότερα κριτήρια του γραπτού/προφορικού μέρους της εξέτασης, ανεξαρτήτως από τη βαθμολογία του στα υπόλοιπα κριτήρια.
*Παράδειγμα: αν ο υποψήφιος παρήγε κείμενο που δεν απαντάει στην ερώτηση του θέματος (“off topic”), θα λάβει FAIL στα κριτήρια του Visual Reception και Τask Αchievement, άρα ο τελικός βαθμός του θα είναι FAIL.

DNF (Did Not Fulfill Requirements)

 1. Προφορικό: Ο υποψήφιος δεν παρουσίασε Logbook με όλα τα απαραίτητα tasks (Investigation/Book).
 2. Γραπτό: Ο υποψήφιος δεν επιχείρησε να απαντήσει στο γραπτό θέμα, είτε στο WT1 (prepared) είτε στο WT2 (spontaneous) ή και στα δύο).
 3. Γραπτό: Η γραπτή απάντηση του υποψηφίου στο WT2 (spontaneous) περιείχε λιγότερες από 40 λέξεις.

Για τα επίπεδα B2-C2: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου Β1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Β1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.
Για τα επίπεδα A1-B1: Ο υποψήφιος λαμβάνει πιστοποιητικό εφόσον η απόδοσή του είναι τουλάχιστον επιπέδου A1. Σε περίπτωση που το επίπεδο γλωσσομάθειάς του αξιολογηθεί ως χαμηλότερο από Α1, τότε δεν λαμβάνει πιστοποιητικό.  

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε σχόλια, υποδείξεις ή κάποιο παράπονο, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Παραπόνων.

Εξετάσεις

Τι είναι το “Logbook”;

Το Logbook είναι ο φάκελος/ντοσιέ ο οποίος περιέχει όλο το προετοιμασμένο υλικό (δηλαδή το Investigation, News Story και Book), το οποίο ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά την ημέρα των εξετάσεων.

Είναι υποχρεωτικό το Logbook;

Το Logbook είναι υποχρεωτικό για την Προφορική Εξέταση και προαιρετικό για τη Γραπτή Εξέταση. Ο υποψήφιος που δεν έχει μαζί του το Logbook και με τα 3 tasks (Investigation, Book, News Story) την ημέρα της εξέτασης αποκλείεται από την εξέταση και λαμβάνει αυτομάτως DNF (Did Not Fulfil the Requirements).

Βαθμολογείται το Logbook κατά την εξέταση;

ΟΧΙ. Το Logbook δεν βαθμολογείται ως προς την δομή και την ακρίβεια των πληροφοριών που εμπεριέχει.

Επιτρέπεται να περιέχει κάτι άλλο το Logbook;

Το Logbook επιτρέπεται να περιέχει μόνο το Investigation, News Story & Book. Το Logbook ελέγχεται σε κάθε μέρος της εξέτασης ότι περιέχει μόνο τα επιτρεπόμενα υλικά και ότι ΔΕΝ περιέχει άλλες σημειώσεις, περιλήψεις βιβλίων κ.λ.π. Σε περίπτωση που το Logbook περιέχει κάτι άλλο πέραν των 3 tasks, τα μη επιτρεπόμενα υλικά απομακρύνονται από τον εξεταστή. Εάν τα επιπλέον μη επιτρεπόμενα υλικά δεν μπορούν να αφαιρεθούν, ο εξεταστής θα αναγκαστεί να κατασχέσει ολόκληρο το logbook μέχρι το τέλος της εξέτασης.

Μπορεί ο υποψήφιος να χρησιμοποιήσει ένα News Story / να διαβάσει ένα βιβλίο / να κάνει ένα Investigation πάνω στο ίδιο ή σε παρόμοιο θέμα;

ΟΧΙ. Οι τρεις δραστηριότητες θα πρέπει να βασίζονται σε διαφορετικές θεματικές για να αποφευχθεί πιθανή επανάληψη πληροφοριών.

Πρέπει ο υποψήφιος να είναι προετοιμασμένος να παρουσιάσει τον εαυτό του;

ΝΑΙ. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε προσωπικές ερωτήσεις. Σε υψηλότερα επίπεδα, ο εξεταστής μπορεί επίσης να ζητήσει από τους υποψηφίους να κάνουν ο ένας στον άλλο μία ή και περισσότερες προσωπικές ερωτήσεις.

Κάνει ο Εξεταστής ερωτήσεις στους υποψηφίους;

ΝΑΙ. Ο Εξεταστής, πριν το κύριο μέρος της προφορικής εξέτασης, ρωτάει τους υποψηφίους μερικές προσωπικές ερωτήσεις για τη ζωή τους, τα χόμπι τους, τις σπουδές τους, τη δουλειά τους κτλ.

Μπορούν οι υποψήφιοι να χρησιμοποιήσουν λεξικό κατά τη διάρκεια της Γραπτής Εξέτασης;

ΝΑΙ. Επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μονόγλωσσο λεξικό (Αγγλικά-Αγγλικά).

Μπορούν οι υποψήφιοι να συμβουλεύονται το Logbook τους κατά τη διάρκεια της Γραπτής Εξέταση;

ΝΑΙ. Το Logbook των υποψηφίων ελέγχεται σε κάθε μέρος της εξέτασης ότι περιέχει μόνο τα επιτρεπόμενα υλικά (Investigation, News Story & Book) και ΔΕΝ περιέχει άλλες σημειώσεις, περιλήψεις βιβλίων κ.λ.π. Αφού διαπιστωθεί ότι είναι σωστό, τότε οι υποψήφιοι μπορούν να το συμβουλεύονται.

Μπορεί το κείμενο που θα παράξει ο υποψήφιος για να απαντήσει στο ερώτημα του Unprepared task της Γραπτής εξέτασης να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο Investigation του;

ΟΧΙ. Η απάντηση στο ερώτημα του Unprepared task της Γραπτής εξέτασης θα πρέπει να είναι αυθόρμητη. Απαντήσεις που δεν είναι αυθεντικές και αυθόρμητες λαμβάνουν DNF.

Είναι υποχρεωτικό ο υποψήφιος να έχει μαζί του το Investigation;

ΝΑΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δείξουν το Investigation που έχουν προετοιμάσει κατά τη διάρκεια της Προφορικής Εξέτασης. Κατά τη Γραπτή Εξέταση δεν είναι υποχρεωτικό να το έχουν μαζί τους.

Υπάρχει όριο λέξεων στο Investigation;

ΟΧΙ. Η έκταση του Investigation μπορεί να είναι 2-4 σελίδες (δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Investigation στη σχετική ενότητα του handbook).

Μπορεί το Investigation να είναι χειρόγραφο;

ΝΑΙ

Μπορεί το Investigation να είναι δακτυλογραφημένο;

ΝΑΙ

Πρέπει ο υποψήφιος να προσέχει κατά τη διάρκεια που παρουσιάζει ο συνυποψήφιος του το Investigation του;

ΝΑΙ. Η Προφορική Εξέταση βασίζεται στη διάδραση και γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακούν προσεκτικά τους συνυποψηφίους τους καθώς θα τους ζητηθεί να κάνουν ερωτήσεις ή/και να σχολιάσουν την παρουσίαση του Investigation του συνυποψήφιού τους.

Πρέπει οι υποψήφιοι να απομνημονεύουν το περιεχόμενο του Investigation για την παρουσίασή τους στην Προφορική εξέταση;

OXI. Κατά την Προφορική Εξέταση, οι υποψήφιοι θα έχουν τα Logbooks ανοιχτά μπροστά τους, στον εξεταστή και τον συνυποψήφιό τους. Εάν χρειαστεί, έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν μία γρήγορη ματιά στο Investigation τους. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να μπορούν οι υποψήφιοι να κάνουν μία φυσική και με ροή παρουσίαση του θέματος τους και να δείξουν ότι το γνωρίζουν και ότι καταλαβαίνουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν.

 

Είναι υποχρεωτικό ο υποψήφιος να έχει μαζί του το Βιβλίο;

ΝΑΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δείξουν το Βιβλίο που έχουν διαβάσει κατά τη διάρκεια της Προφορικής Εξέτασης. Κατά τη Γραπτή Εξέταση δεν είναι υποχρεωτικό να το έχουν μαζί τους, μπορούν όμως αν το επιθυμούν.

Μπορούν οι υποψήφιοι να έχουν σημειώσεις/περιλήψεις των βιβλίων τους;

ΟΧΙ. Σημειώσεις ή περιλήψεις των βιβλίων δεν επιτρέπονται και θα απομακρύνονται από τα Logbooks των υποψηφίων. Αν οι επιπλέον αυτές σημειώσεις δεν μπορούν να αφαιρεθούν, ο εξεταστής θα πρέπει να κατασχέσει ολόκληρο το Logbook μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης.

Τι είδους βιβλία επιτρέπονται;

Επιτρέπεται οποιοδήποτε είδος βιβλίου, ένα μυθιστόρημα, comics, ένα μη λογοτεχνικό ή ένα graded reader, αρκεί να έχει μια – βασική έστω – πλοκή και μερικούς χαρακτήρες (πχ. Μυθιστόρημα, νουβέλα κτλ). Επίσης, επιτρέπονται ανθολόγια και άλλα βιβλία-συλλογές που περιέχουν διαφορετικές ιστορίες, όμως οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν και να επικεντρωθούν σε μία μόνο από αυτές. ΔΕΝ επιτρέπονται Βιβλία εκμάθησης Αγγλικών (coursebooks), περιοδικά και εφημερίδες.

Επιτρέπονται μη-αγγλόφωνα βιβλία;

ΟΧΙ. Επιτρέπονται βιβλία μόνο στα Αγγλικά. Οι υποψήφιοι που έχουν προετοιμαστεί σε μη-αγγλόφωνα βιβλία θα λάβουν αυτομάτως DNF (Did Not Fulfill the requirements).

Πρέπει να υποψήφιος να επιλέγει ένα βιβλίο κατάλληλο για το επίπεδο που στοχεύει;

Το επίπεδο δυσκολίας του βιβλίου δεν αξιολογείται στις εξετάσεις. Γι’ αυτό οι υποψήφιοι είναι ελεύθεροι να επιλέξουν οποιοδήποτε βιβλίο επιθυμούν. Παρόλα αυτά, χρειάζεται να είναι σίγουροι ότι το περιεχόμενο του βιβλίου τους θα τους επιτρέψει να δείξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για το επίπεδο που στοχεύουν. Γι’ αυτό το λόγο προτείνεται να επιλέγουν βιβλίο το οποίο είναι είτε στο επίπεδο που στοχεύουν είτε ένα επίπεδο πιο κάτω.

Πρέπει οι υποψήφιοι να προσέχουν κατά την παρουσίαση του βιβλίου του συνυποψηφίου τους;

NAI. Η Προφορική Εξέταση βασίζεται στη διάδραση και γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακούν προσεκτικά τους συνυποψηφίους τους καθώς θα τους ζητηθεί να κάνουν ερωτήσεις ή/και να σχολιάσουν την παρουσίαση του βιβλίου του συνηποψήφιού τους.

Πρέπει ο υποψήφιος να απομνημονεύει την περίληψη του βιβλίου για την Προφορική και την Γραπτή Εξέταση;

ΟΧΙ. Για την Προφορική Εξέταση, ο υποψήφιος χρειάζεται απλά να εξασκηθεί στην παρουσίαση του έτσι ώστε να μην ξεπερνά τα 2,5 λεπτά. Για τη Γραπτή Εξέταση, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει στο ερώτημα του Prepared task παράγωντας κείμενο-απάντηση βασιζόμενο στο βιβλίο του. Η αναπαραγωγή μακροσκελών έτοιμων περιλήψεων του βιβλίου δε βοηθά τον υποψήφιο να πετύχει το επιθυμητό επίπεδο.

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός λέξεων για την περίληψη;

Η περίληψη του βιβλίου που αναπαράγεται ως μέρος της απάντησης των υποψηφίων του Prepared task της Γραπτής εξέτασης δε πρέπει να υπερβαίνει τις 50 λέξεις. Η απάντηση των υποψηφίων πρέπει να επικεντρώνεται και να απαντά στο βασικό ερώτημα της δραστηριότητας.

Πότε πρέπει οι υποψήφιοι να ξεκινούν να διαβάζουν το βιβλίο τους;

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να ξεκινούν το βιβλίο τους αρκετό καιρό πριν την εξέταση έτσι ώστε να έχουν στη διάθεση τους όσο χρόνο χρειάζεται για την ανάγνωση του και την προετοιμασία τους.

Μπορούν όλοι οι μαθητές μίας τάξης να διαβάσουν το ίδιο βιβλίο;

Οι καθηγητές/τριες δε θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλη την τάξη να χρησιμοποιήσει το ίδιο βιβλίο. Παρόλα αυτά, εάν δύο ή τρεις μαθητές δουλεύουν στο ίδιο βιβλίο, ο καθηγητής/τρια θα πρέπει να τους ενθαρρύνει να ετοιμάσουν τη δική τους περίληψη. Ο εντοπισμός ίδιων (λέξη προς λέξη) περιλήψεων βιβλίων στην Προφορική ή τη Γραπτή Εξέταση θα λαμβάνουν DNF (Did Not Fulfill the requirements).

Είναι υποχρεωτικό ο υποψήφιος να έχει μαζί του το News Story;

ΝΑΙ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να δείξουν το News Story που έχουν διαβάσει κατά τη διάρκεια της Προφορικής Εξέτασης. Κατά τη Γραπτή Εξέταση δεν είναι υποχρεωτικό να το έχουν μαζί τους, μπορούν όμως αν το επιθυμούν.

Πως πρέπει να επιλέξει ένας υποψήφιος το News Story του και πόσο “πρόσφατο/παλιό” μπορεί να είναι;

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε News Story επιθυμούν με μοναδική προϋπόθεση α) να το βρούνε από 2 πηγές και β) να μην είναι παλαιότερο των 6 μηνών από την ημερομηνία της εξέτασης.

Είναι υποχρεωτικό το News Story να αποτελείται από 2 διαφορετικές πηγές;

ΝΑΙ. Οι πηγές ωστόσο μπορούν να είναι δύο διαφορετικά sites στο internet, πχ. το BBC.com και το CNN.com, τα οποία πραγματεύονται την ίδια είδηση. Δείτε παραδείγματα News Stories εδώ.

Υπάρχει κάποιο όριο λέξεων για το News Story;

ΟΧΙ. Το News Story μπορεί να έχει 2-4 σελίδες έκταση (δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το News Story στη σχετική ενότητα του handbook).

Μπορεί το News Story να είναι από το Ίντερνετ;

ΝΑΙ

Μπορεί το News Story να είναι χειρόγραφο;

ΝΑΙ

Μπορεί το News Story να είναι δακτυλογραφημένο;

ΝΑΙ

Πρέπει οι υποψήφιοι να προσέχουν κατά την παρουσίαση του News Story του συνυποψηφίου τους;

NAI. Η Προφορική Εξέταση βασίζεται στη διάδραση και γι’ αυτό οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακούν προσεκτικά τους συνυποψηφίους τους καθώς θα τους ζητηθεί να κάνουν ερωτήσεις ή/και να σχολιάσουν την παρουσίαση του News Story του συνηποψήφιού τους.

Πρέπει οι υποψήφιοι να απομνημονεύουν το περιεχόμενο του News Story για την παρουσίασή τους στην Προφορική Eξέταση;

ΟΧΙ. Για την Προφορική εξέταση, ο υποψήφιος χρειάζεται απλά να εξασκηθεί στην παρουσίαση του έτσι ώστε να μην ξεπερνά τα 2,5 λεπτά. Επίσης, οι υποψήφιοι θα έχουν τα Logbooks ανοιχτά μπροστά σε αυτούς, στον εξεταστή και τον συνυποψήφιό τους, έτσι ώστε εάν χρειαστεί, θα έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν μία γρήγορη ματιά στο News Story τους. Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να μπορούν η υποψήφιοι να κάνουν μία φυσική και με ροή παρουσίαση του θέματος τους και να δείξουν ότι το γνωρίζουν και ότι καταλαβαίνουν τις πληροφορίες που μεταφέρουν. Για τη Γραπτή Εξέταση, ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει στο ερώτημα του Prepared task παράγωντας κείμενο-απάντηση βασιζόμενο στο News Story του. Η αναπαραγωγή μακροσκελών έτοιμων περιλήψεων δε βοηθά τον υποψήφιο να πετύχει το επιθυμητό επίπεδο.

Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός λέξεων για την περίληψη του News Story;

Η περίληψη του News Story που αναπαράγεται ως μέρος της απάντησης των υποψηφίων του Prepared task της Γραπτής εξέτασης δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 50 λέξεις. Η απάντηση των υποψηφίων πρέπει να επικεντρώνεται και να απαντά στο βασικό ερώτημα της δραστηριότητας.

Πρέπει οι υποψήφιοι να περιγράψουν τις εικόνες που τους δίνονται;

ΟΧΙ.

Πρέπει οι υποψήφιοι στο τέλος της συζήτησης να έρθουν σε συμφωνία;

ΟΧΙ απαραίτητα. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι πιο σημαντική από το να υπάρξει στο τέλος συμφωνία.

Πρέπει οι υποψήφιοι να μιλήσουν για όλες τις εικόνες που τους δίνονται;

Οι εικόνες δίνονται ως ερέθισμα για συζήτηση. Οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν κάποιες από αυτές ή όλες για να διατηρούν τη συζήτηση με τον συνομιλητή τους.

Τι αξιολογεί η δραστηριότητα του Decision Making;

Η δραστηριότητα του Decision Making αξιολογεί την ικανότητα των υποψηφίων να κρατούν μία συζήτηση χωρίς την παρέμβαση του Εξεταστή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταλλάσσουν απόψεις με βάση τις ιδέες που τους δόθηκαν ως ερέθισμα από τις εικόνες αλλά και προσθέτοντας δικές τους. Με λίγα λόγια, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε μία ελεύθερη συζήτηση με τους συνυποψηφίους τους.