Βασικά Χαρακτηριστικά

Περιγραφή

Το TIE – Test of Interactive English είναι η πιο σύγχρονη και φιλική εξέταση/πιστοποίηση Αγγλικών 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (Speaking, Listening, Reading, Writing).

Το TIE προσφέρεται σε 2 διαβαθμισμένες εξετάσεις: 1) Εξέταση επιπέδων Α1-Β1 και 2) Εξέταση επιπέδων Β2-C2.

Αναγνώριση ΑΣΕΠ & OFQUAL

Αναγνωρισμένο διεθνώς από το OFQUAL και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα, το TIE απονέμεται από το Gatehouse Awards®, έναν από τους κορυφαίους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών. Δείτε την αναγνώριση εδώ.

Ιδιαίτερη Προσέγγιση

Το TIE υιοθετεί μία ιδιαίτερη εξεταστική προσέγγιση κατά την οποία οι 4 γλωσσικές δεξιότητες εξετάζονται ολιστικά και όχι διακριτά, όπως ακριβώς συμβαίνει στην πραγματική ζωή.

Δομή της Εξέτασης

Οι εξετάσεις ΤΙΕ αποτελούνται από 2 μέρη:

  1. Προφορική Εξέταση (Spoken TIE Exam): εξετάζονται & αξιολογούνται οι ικανότητες παραγωγής & κατανόησης προφορικού λόγου (Speaking & Listening).
  2. Γραπτή Εξέταση (Written TIE Exam): εξετάζονται & αξιολογούνται οι ικανότητες παραγωγής & κατανόησης γραπτού λόγου (Writing & Reading).

Καινοτομία

Το ΤΙΕ είναι η μοναδική εξέταση που προωθεί τη χρήση αυθεντικού υλικού από τον υποψήφιο.

Και στα 2 μέρη της εξέτασης TIE, οι υποψήφιοι καλούνται να χρησιμοποιήσουν 3 εργασίες που έχουν προετοιμάσει πριν την εξέταση (Prepared Tasks). Οι υποψήφιοι επιλέγουν το περιεχόμενο των 3 εργασιών τους και έτσι μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την εξέτασή τους.

Achievement Test

Στο TIE οι υποψήφιοι δεν λαμβάνουν αριθμητική βαθμολογία, αλλά κατατάσσονται σε επίπεδο γλωσσομάθειας ανάλογο της επίδοσής τους σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών. Έτσι αποκτούν πιστοποιητικό ανάλογο του επιπέδου που κατάφεραν να αναδείξουν στις εξετάσεις.

Εξετάσεις Κάθε Μήνα

Με εξετάσεις ΤΙΕ κάθε μήνα (καθώς και με On Demand εξεταστικές για εκπαιδευτήρια-συνεργάτες) οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε εξετάσεις ΤΙΕ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Δείτε τις ημερομηνίες εξετάσεων εδώ.

Υποστηρικτικό Υλικό

Στη σελίδα μας θα βρείτε πλούσιο Υποστηρικτικό υλικό (handbooks, δείγματα εξετάσεων, past papers κλπ). Δείτε περισσότερα εδώ.

Δωρεάν Επανεξέταση & Δεύτερη Ευκαιρία

  • Οι υποψήφιοι που δεν καταφέρουν να πετύχουν το επίπεδο που επιθυμούν σε 1 από τα 2 μέρη της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) δικαιούνται για 6 μήνες ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση.
  • Οι υποψήφιοι που δεν καταφέρουν να πετύχουν το επίπεδο που επιθυμούν σε κανένα από τα 2 μέρη της εξέτασης (προφορικό ή γραπτό) και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται δωρεάν επανεξέταση, έχουν το δικαίωμα ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ εντός 2 μηνών.

Δείτε περισσότερα εδώ.