Η πιο σύγχρονη & φιλική εξέταση Αγγλικών 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (Speaking, Listening, Reading, Writing

Αναγνωρισμένο διεθνώς από το OFQUAL και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Με τη σφραγίδα του Gatehouse Awards®, κορυφαίου Βρετανικού φορέα απονομής πιστοποιητικών