Εξέταστρα & Τρόποι πληρωμής

Εξέταστρα

Επίπεδο A1, A2, Β1

Επίπεδα B2, C1, C2

Για όλα τα επίπεδα

  • Αναβαθμολόγηση: 40€ για το κάθε μέρος της εξέτασης που ο υποψήφιος επιθυμεί αναβαθμολόγηση
  • Επανέκδοση πιστοποιητικού: 30€
  • Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η έκδοση και η αποστολή του πιστοποιητικού.

Τρόποι Πληρωμής

1) Πληρωμή μέσω κάρτας (e-POS)

Για να πληρώσετε μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας πατήστε εδώ.

2) Κατάθεση/Μεταφορά σε τράπεζα

Στην αιτιολογία της κατάθεσής σας, παρακαλούμε συμπληρώστε:

  • Το σκοπό της κατάθεσης (π.χ. εξέταστρα/αναβαθμολόγηση/επανέκδοση πιστοποιητικού κλπ.)
  • Το ονοματεπώνυμο & πατρώνυμο του υποψηφίου

*Για μαζικές καταθέσεις υποψηφίων, παρακαλούμε σημειώστε μόνο την επωνυμία του εκπαιδευτηρίου/ονοματεπώνυμο καθηγητή.

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογαριασμού: 5250083840565
ΙΒΑΝ: GR3001722500005250083840565
Δικαιούχος: GNOSIS ASSESSMENT HELLAS EΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα
Αρ. Λογαριασμού: 377/004272-24
ΙΒΑΝ: GR9701103770000037700427224
Δικαιούχος: GNOSIS ASSESSMENT HELLAS EΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Alpha Bank
Αρ. Λογαριασμού: 860002002025198
ΙΒΑΝ: GR6401408600860002002025198
Δικαιούχος:  GNOSIS ASSESSMENT HELLAS EΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.

Eurobank
Αρ. Λογαριασμού: 00260239710201106827
ΙΒΑΝ: GR4302602390000710201106827
Δικαιούχος: GNOSIS ASSESSMENT HELLAS EΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε.

 

Πολιτική ακύρωσης και επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση:
 – απουσίας υποψηφίου από εξεταστική
 – ακύρωσης συμμετοχής σε εξεταστική μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας αίτησης συμμετοχής
 – αδυναμίας συμμετοχής υποψηφίου σε εξεταστική με υπαιτιότητα του υποψηφίου

εξέταστρα τα οποία έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής: Οι υποψήφιοι που απουσίασαν σε εξεταστική δικαιούνται να συμμετέχουν σε επόμενη εξεταστική που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή τους χωρίς καταβολή νέων εξέταστρων στις εξής περιπτώσεις:
 – Εάν ο υποψήφιος αποστείλει ιατρική γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ότι ο εν λόγω υποψήφιος ήταν ασθενής την ημέρα της εξέτασης στην οποία δήλωσε συμμετοχή,
 – Εάν ο υποψήφιος είναι κάτοικος νησιωτικής περιοχής και αποστείλει βεβαίωση λιμεναρχείου, αστυνομίας ή ακτοπλοϊκής εταιρίας ότι την ημέρα της εξέτασης δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια από τον τόπο διαμονής του προς τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.