Οδηγός Προετοιμασίας Εφήβων

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης των συνεργατών μας, το τμήμα εκπαιδευτικής υποστήριξης της Gnosis Assessment δημιούργησε ένα σύντομο και περιεκτικό οδηγό που σας βοηθάει στη σωστή προετοιμασία ενός τμήματος εφήβων για το TIE.

Στον οδηγό αυτό αναφέρονται:

  • όλα τα απαραίτητα υλικά διδασκαλίας,
  • tips για εύκολη επιλογή των prepared items (investigation, news story, book),
  • δυνατότητες συνδυασμού με τα νέα μας βιβλία Building up your TIE skills B1 to B2 & Mastering up your TIE skills C1 to C2,
  • χρήσιμες οδηγίες για τον καθηγητή.

Ο οδηγός αυτός απευθύνεται κυρίως στον καθηγητή/τρια που θα ήθελε επιπλέον πληροφορίες για τον τρόπο διδασκαλίας του TIE, καθώς και τρόπους για να προετοιμαστούν οι ίδιοι ώστε να προετοιμάσουν αποτελεσματικά τους μαθητές τους για τις εξετάσεις TIE – Test of Interactive English.

Για να δείτε τον οδηγό επιπέδου Β2 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον οδηγό επιπέδων C1/C2 πατήστε εδώ.