Για σύνδεση στο Zoom από Υπολογιστή

Βήμα 1: Για να συνδεθείτε στα webinar κάνετε κλικ στην αντίστοιχη ημερομηνία που θα βρείτε στο email.

Χρησιμοποιείστε το Google Chrome!

Βήμα 2: Στη σελίδα που θα ανοίξει, εάν σας εμφανιστεί κάποιο παράθυρο σχετικά με τα Cookies πατήστε Agree and Proceed

Βήμα 3: Αυτόματα, το Zoom κατεβάζει το αρχείο που χρειάζεται για να τρέξει. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα πρέπει να πατήσετε στο εκτελέσιμο αρχείο.

Βήμα 4: Αφήστε το αρχείο σας να κατέβει.

Βήμα 5: Πριν συνδεθείτε, θα σας ζητηθεί να βάλετε το όνομά σας. Πληκτρολογήστε το Ονοματεπώνυμό σας.

Βήμα 6: Θα σας ζητηθεί επίσης να κάνετε ένα Video Preview. Επιλέξτε το Join without Video.

Βήμα 7: Εάν είστε από υπολογιστή, θα πρέπει να επιλέξετε Join with Computer Audio.

Βήμα 8: Κατά τη διάρκεια του Meeting θα πρέπει να έχετε το μικρόφωνο σας κλειστό, αλλά θα έχετε τη δυνατότητα να το ανοίγετε κάθε φορά που θέλετε να μιλήσετε.

 
 

Βήμα 9: Εάν είχατε κάνει τα παραπάνω βήματα μια φορά δεν θα χρειαστεί να κατεβάσετε ξανά το Zoom. Πατήστε απλά Άνοιγμα Zoom.

Βήμα 10: Εάν προσπαθήσετε πολλές φορές να μπείτε στο meeting χωρίς αποτέλεσμα, θα σας βγάλει ένα μήνυμα με το οποίο θα μπορείτε να Join from your browser.

Βήμα 11: Πατήστε I Agree.

Βήμα 12: Πληκτρολογείτε το Ονοματεπώνυμό σας.

Βήμα 13: Επιλέγετε Join Audio by Computer.

Βήμα 14: Επιλέγετε Επιτρέπεται στη χρήση μικροφώνου, για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε.