Υποστηρικτικά Βιβλία

Υποστηρικτικά Βιβλία

Setting up your TIE Skills A1-B1

> Sample

Building up your TIE skills B1-B2

Building up your TIE skills C1-C2

Τα βιβλία στοχεύουν στην εξοικείωση των μαθητών με τις εξετάσεις πιστοποίησης Αγγλικών ΤΙΕ και τους προετοιμάζουν κατάλληλα για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των εξετάσεων για όλα τα επίπεδα, από A1 μέχρι και Β2, C1 & C2.

Κάθε βιβλίο αποτελείται από 12 κεφάλαια τα οποία προσφέρουν πλούσιο υλικό για εξάσκηση των μαθητών σε:

 • Speaking και Writing,
 • Γραμματική και Συντακτική δομή της Αγγλικής γλώσσας,
 • Εκμάθηση και Χρήση Λεξιλογίου.

Επίσης, τα βιβλία βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τα prepared tasks της εξέτασης ΤΙΕ μέσα από ποικιλία θεμάτων σε μορφή Investigation, News Story και Book καθώς και να προετοιμαστούν για τα “μη γνωστά” στον υποψήφιο θέματα (spontaneous tasks) της γραπτής και προφορικής εξέτασης (τα βιβλία συνοδεύονται από βιβλίο καθηγητή-Teacher’s Digital Book). 

Για παραγγελίες επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2118001881 ή δείτε τα στο eshop μας.

Setting up your TIE Skills A1 to B1

The book aims at familiarizing students with the TIE examinations and prepares them to meet the exam requirements for levels A1 to B1. It consists of 8 units which provide students with rich practice material to:

 • Carry out an investigation on a topic of their interest and gather information in order to be able to speak about it.
 • Read a book on a reader in order to be able to present it and speak about it.
 • Be ready to answer questions orally or in writing on topics they have not prepared in advance.

While the aim is to prepare students for the TIE examinations, the book can be used to help students perfect their speaking and writing skills for any other English certification examinations.

Building up your TIE skills B1 to B2

The aim of the book is to efficiently prepare students for the TIE examinations and meet the exam requirements for levels B1 & B2. It consists of 12 units which provide students with rich practice material to:

 • Carry out an investigation on a topic of their interest and gather information in order to be able to speak and write about it.
 • Follow a News Story in order to be able to speak or write about it.
 • Read a book or a reader in order to present it and speak or write about it.
 • Be ready to answer questions orally or in writing on topics they have not prepared in advance.

While the book is designed according to the TIE specifications, it can also help students improve their speaking and writing skills for any other English certification examinations.

Mastering your TIE skills C1 to C2

The aim of the book is to familiarize candidates with the TIE examinations and prepare them to meet the exam requirements for levels C1 & C2. It includes 12 units which provide students with rich practice material to:

 • Carry out an investigation on a topic of their interest and gather information in order to be able to speak and write about it.
 • Follow a News Story in order to be able to speak or write about it.
 • Read a book or a reader in order to present it and speak or write about it.
 • Be ready to answer questions orally or in writing on topics they have not prepared in advance.

While the book is designed according to the TIE specifications, it can also help students improve their speaking and writing skills in order to sit for any other English certification examinations.

Interactive skills C1-C2

The Interactive skills C1-C2 is suitable for both teenagers and adults who wish to improve their writing and speaking skills on their way to any formal exam. The series offers speaking and writing practice suitable for all major formal exams, in a highly communicative and motivating mode. It covers the work necessary for the preparation of the TIE logbook during the school year while practising Speaking and Writing skills.Each unit offers thorough practice through Reading and real life situation Listening, supported with communicative tasks, model texts, paragraph and language analysis, topic-based vocabulary banks, practice in reproduction of texts, guided writing techniques, choice of topics, fun project work and editing skills for real development, as well as support from a free-of-charge innovative teacher’s book, full of ideas.

Κατεβάστε το Teacher’s Book από εδώ.

Κατεβάστε το Sample του βιβλίου από εδώ.

Interactive skills B1-B2

The Interactive skills B1-B2 is suitable for both teenagers and adults who wish to improve their writing and speaking skills on their way to any formal exam. The book offers speaking and writing practice suitable for all major formal exams, in a highly communicative and motivating mode. It covers the work necessary for the preparation of the TIE logbook during the school year while practising Speaking and Writing skills.Each unit offers thorough practice through Reading and real life situation Listening, supported with communicative tasks, model texts, paragraph and language analysis, topic-based vocabulary banks, practice in reproduction of texts, guided writing techniques, choice of topics, fun project work and editing skills for real development, as well as support from a free-of-charge innovative teacher’s book, full of ideas.

Κατεβάστε το Teacher’s Book από εδώ.

Κατεβάστε το Sample του βιβλίου από εδώ.

Οδηγός Προετοιμασίας Εφήβων

Ο Οδηγός Προετοιμασίας είναι ένα εργαλείο που μπορεί να σας βοηθήσει στη σωστή προετοιμασία εφήβων για το TIE.

Στον οδηγό θα βρείτε:

 • απαραίτητα υλικά διδασκαλίας
 • tips για εύκολη επιλογή των prepared tasks (Investigation, News Story, Book)
 • δυνατότητες συνδυασμού με τα βιβλία Building up your TIE skills B1 to B2 & Mastering up your TIE skills C1 to C2
 • χρήσιμες οδηγίες για τον καθηγητή

Δείτε τον Οδηγό για το επίπεδο Β2 εδώ και για τα επίπεδα C1/C2 εδώ.