Παροχές της Gnosis Assessment

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Εδώ μπορείτε να βρείτε όλα τα projects και παροχές της Gnosis Assessment για τη σχολική χρονιά 2018-2019.

 • Εξειδικευμένα σεμινάρια που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας σας
  1. Σεμινάριο αξιοποίησης αυθεντικού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία νέο
  2. Online σεμινάρια αποτελεσματικής προετοιμασίας υποψηφίων ΤΙΕ
 • Για το TIE-Test of Interactive English

Εκπαιδευτικό υλικό και παροχές

 1. Handbook B2-C2
 2. Handbook A1-B1
 3. Εκπαιδευτική Υποστήριξη ΤΙΕ
 4. Εκπαιδευτικό υλικό TIE
 5. Βιβλία TIE Β1-Β2, C1-C2, A1-A2 (νέο) & Book samples
 6. Οδηγός προετοιμασίας εφήβων για τις εξετάσεις ΤΙΕ
 7. TIE Club Συνεργατών
 • Για το Classic IESOL

Εκπαιδευτικό υλικό και παροχές

 1. Handbook
 2. Test samples B2
 3. Test samples C2
 4. Εκπαιδευτικό υλικό Classic
 5. Βιβλία Classic
 6. Εκπαιδευτική Υποστήριξη Classic